Vill Du vara med när Aspegrens nya internet site öppnar?
Skicka mig då ett e-mail med ditt namn din vanliga adress
samt e-mailadressen.
Skriv gärna ner dina specialintressen i någon av de
tre intressegrupperna:
När sedan ASPEGREN.NET öppnar
får Du ett öppnings e-mail, så att du inte missar
den spännande starten.

Hjärtligt välkomna!
Jesper Aspegren
.